Уряд на зв'язку. Держгеокадастр про головне
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Земельна децентралізація
Основною метою децентралізації є передача земель державної власності в комунальну власність територіальним громадам, адже землею мають розпоряджатися саме органи місцевого самоврядування на місцях.

Передача функцій з розпорядження землями громадам дозволить ефективно справляти плату за землю, планувати довгостроковий розвиток територій, створювати умови для залучення інвесторів – тобто зробить територіальну громаду повноцінним господарем на своїй землі.

Питання отримання земельних ділянок бізнес буде вирішувати на рівні громади, а не з чиновниками області, які за сотні кілометрів знаходяться від бажаних земельних ділянок.

Водночас передача земель в комунальну власність, які на сьогодні перебувають в оренді суб'єктів господарювання на підставі договорів оренди, ніяк не вплине на бізнес, оскільки зміна розпорядника землі не є підставою для зміни умов або припинення таких договорів.

Дерегуляція земельних відносин
Дерегуляція – це зменшення кількості різноманітних документів з метою усунення корупційних схем та спрощення отримання відповідної послуги.

Так, законопроектом «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194) передбачається спрощення отримання земельних ділянок шляхом скасування таких процедур як погодження документації із землеустрою та проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації.

Законом України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» (набирає чинності 24.07.2021) суттєво спрощується зміна цільового призначення земельних ділянок (без розроблення проектів землеустрою) за умови приналежності ділянки до відповідного виду функціонального призначення території та наявності комплексного плану просторового розвитку території, який є одночасно і містобудівною і землевпорядною документацією.

Земельні аукціони
Після передачі територіальними органами Держгеокадастру земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність ОТГ сільські, селищні, міські ради матимуть виключне право розпорядження на їх території такими земельними ділянками на власний розсуд, зокрема стосовно визначення шляхів і способів передачі у власність/користування.

Перш за все органи місцевого самоврядування самі зацікавлені у передачі сільськогосподарських земель у користування на конкурентних засадах.

Земельні аукціони сприяють прозорості у процесі прийняття відповідними органами на місцях рішень про розподіл землі, роблять такі рішення відкритими та відомими широкому загалу, усуваючи значною мірою можливість неправомірних рішень та зловживань у цій сфері.

Конкурентні способи продажу прав оренди на земельні ділянки, зокрема сільськогосподарського призначення, мають беззаперечні переваги для місцевих громад, оскільки успішно проведені земельні аукціони є ефективним засобом для суттєвого збільшення надходжень до місцевих бюджетів, які можуть бути використані на соціальні та муніципальні програми. Як свідчить практика, за наявності конкуренції між покупцями ціна продажу прав оренди на земельні ділянки з аукціону перевищує стартову у кілька разів.

Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (реєстр. № 2195 від 01.10.2019) як закону дозволить зменшити людський фактор на процес проведення електронних земельних торгів, збільшення конкуренції і, як наслідок, суттєве збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зручність прийняття участі в електронних земельних торгах, відкритість для всіх бажаючих спостерігати за їх проведенням, відсутність штучного маніпулювання з місцем проведення земельних торгів, цілодобовий доступ до системи їх проведення.

При цьому, зокрема, на Держгеокадастр буде покладено виконання завдання стосовно унормування правового статусу функціонування системи електронних земельних торгів, тобто забезпечення розробки нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про порядок функціонування системи електронних земельних торгів, а також щодо створення та забезпечення функціонування системи електронних земельних торгів або використання існуючої системи, наприклад, Єдиної системи електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro), у разі прийняття такого рішення Урядом.

Оцінка землі
Правові засади проведення оцінки земель визначено Законом України «Про оцінку земель» (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація.

Частиною другою статті 20 Закону визначено, що дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюється територіальними органами Держгеокадастру відповідно до затвердженої та введеної в дію технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у встановленому законодавством порядку та відповідно до відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку на момент формування такого витягу.

Окремо слід зазначити, що Типовою інформаційною та технологічною картками адміністративної послуги «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки», затвердженою наказом Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280, встановлено, що документами для отримання адміністративної послуги є звернення юридичної або фізичної особи землевласника або землекористувача, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що подаються до центру надання адміністративних послуг.

Форми заяв на отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та форми витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки встановлені, зокрема, додатками 8, 9 до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777 (далі – Порядок) та додатками 2, 3 до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 23.05.2017 № 262, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 р. за № 679/30547.

Зазначеними формами заяви на отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки не встановлено можливості замовлення та отримання зазначених витягів пакетно.

Разом з тим, на сьогодні залученими консультантами проекту USAID «Підтримка розвитку сільського господарства та сільських територій» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження нової Методики нормативної грошової оцінки земель.

Положення зазначеного проекту акту передбачають можливість замовлення шляхом заповнення однієї заяви витягів про нормативну грошову оцінку декількох земельних ділянок (без обмеження кількості таких земельних ділянок) та отримання відповідного витягу на вказані земельні ділянки.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 477 внесені зміни зокрема до:
  • Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213;
  • Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278;
  • Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831,
якими передбачено, що у разі подання заяви в електронній формі витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або мотивована відмова у наданні такого витягу видаються Держгеокадастром в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а за бажанням заявника можуть також надаватися у паперовому вигляді.

Також надання витягів в електронній формі передбачено Інформаційною та Технологічною картками адміністративної послуги «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» (наказ Держгеокадастру від 17.07.2020 № 280).

Додатково інформуємо, що пунктом 286.2 статті 286 Податкового кодексу України передбачено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Статтею 18 Закону встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

  • розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років;
  • розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років.
З огляду на зазначене, якщо нова нормативна грошова оцінка земель не затверджувалась, Податковий кодекс не зобов'язує платників плати за землю щорічно отримувати витяги про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
9 грудня Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко братиме участь в панельній дискусії онлайн-конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

Не пропустіть. Реєструйтеся прямо зараз!
ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ
© 2020 Doing Agribusiness